Moment Art 2015: Nějaký posun?

Vše se musí vyvíjet. Člověk by měl kráčet kupředu, byl k tomu stvořen! „Vývoj“ je zásadní, pro jakékoliv pozitivní myšlení člověka. Ať se už jedná o vývoj ekonomický, osobnostní nebo vědecký, téměř vždy je vyžadován. Není však řečeno, že vývoj musí být vždy pozitivní…ale tím, že je v nás zakořeněn, jako něco evolučně nejzásadnějšího, je […]

Read more
Magie lesa

    Postupně jsem došel k myšlence, dělat obrazy tak, aby byl divákovi poskytnut co nejširší prostor pro jeho fantazii. Obraz už postupně přestává být jen viděním světa autora. Na základě kombinace barev a vzorů by měl být dostatečně obecný, aby zaujal diváka natolik, aby se začal na něj soustředit. Z diváka se stane čtenář […]

Read more