Vše se musí vyvíjet. Člověk by měl kráčet kupředu, byl k tomu stvořen! „Vývoj“ je zásadní, pro jakékoliv pozitivní myšlení člověka. Ať se už jedná o vývoj ekonomický, osobnostní nebo vědecký, téměř vždy je vyžadován. Není však řečeno, že vývoj musí být vždy pozitivní…ale tím, že je v nás zakořeněn, jako něco evolučně nejzásadnějšího, je nám potřebou. Proto jsem zastáncem myšlenky, že i v tvorbě by měl být vývoj patrný a znatelný. Leda tak má tvůrce možnost své publikum pokaždé překvapit. A zvláště to publikum nejbližší, které si drží nejdéle a patří k nejvěrnějším. Těm „vývoj“ ukázat je téměř povinností! Proto se těším, na tyto reakce na nadcházející výstavě. Pro někoho z vás, už může být srovnání tohoto vývoje v tvorbě zajímavé. Pro většinu však třeba začátkem překvapení.

Pokusím se popsat, v čem konkrétně spočívá ten „vývoj“ v mé tvorbě. Do základně upravených fotografií roztodivných obrazů kolem nás, jsem různě přidával barvy, nebo je naopak potlačoval, měnil ostrost nebo zvýrazňoval křivky. Zjistil jsem, že díky kombinaci tohoto způsobu úpravy s využitím prvků zrcadlení části obrazů, lze dosáhnout hlubšího vjemu. Snažím se vzbudit v pozorovateli chuť po detailnějším zkoumání obrazu a neříkám mu, co v obrazu vidím já, ale chci aby se na obraz díval svýma očima. Zkušenosti a vjemy, které v sobě někdy nosíme i bez většího vědomí, tak mají šanci vyplout na povrch, kdy mediátorem je právě zkoumaný obraz. „Zkoumaný“ uvádím záměrně, neboť při detailnějším pohledu objevíme další obrazy, na první pohled skryté. Z pozorovatele se tak postupně stane čtenář vlastních myšlenek. Mohou se nám vybavit známé asociace na věci prožité i v hlubším čase, nebo jsou součástí složitých mechanismů společnosti. Pouštíme se tak pomocí fantazie a podvědomé paměti do hledání obrazců a pocitů, které se můžou podobat vnitřním archetypům, které si v sobě neseme z minulosti.

K vytvoření těchto dojmů by měla přispět právě ona grafická mnohoznačnost s kombinací barev. Ze stejných prvků zrcadlení vycházel i kontroverzní Rorschachův test.

Proto nemusí být nutné, aby se nám obraz líbil. Důležité je, aby v nás vyvolal alespoň jednou chuť v něm cokoliv objevit a poddat se tak poslouchání vlastního nitra a myšlenek oproštěných o tíhu reálných možností. Fantazie nám dává neskutečnou svobodu, a mým vývojem není nic víc, než snaha nás v jejím podněcování ještě více podpořit.

Protože jakékoliv umění, by se mělo pokoušet osvobodit ducha nějakým pocitem, nebo mu vnuknout nějakou myšlenku! A jak toto se podaří, potkal se autor a správný člověk s hloubkou vlastního i společného myšlenkového osvobození.

Ale každý, ať soudí sám!

Pěkný večer

Honza

Jan Haruda

Jan Haruda

Snažím se nacházet nové pohledy na obyčejné věci, k čemuž mi pomáhá jízda na kole, cestování, kreativní práce, inspirace lidmi, hudbou a literaturou. Zásadním učitelem mi byl děda, výtvarník Karel Haruda.
Jan Haruda

Latest posts by Jan Haruda (see all)

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *